foto AdK 100x113Het Atlas Windowpanel is uitgevonden door ir. Aad de Klerk. Aan de uitvinding ging een uitgebreid proces vooraf. Aan de hand van vijf vragen en antwoorden vertelt Aad de Klerk meer over de achtergronden van het Atlas Windowpanel en het octrooi.

1. Hoe kwam je in aanraking met kunststofverwerking?
Aad de Klerk: “Ik ben via het bedrijf van mijn vader en oom al vroeg in aanraking gekomen met kunststofverwerking. Ik ging in 1993 werken bij Stabilit in IJmuiden, het bedrijf van mijn vader dat polyester golf- en profielplaten produceerde. Sindsdien ben ik altijd bezig geweest met productie, handel, bewerking en verwerking van lichtdoorlatende kunststofplaten voor daken en wanden. In de loop van de jaren heb ik diverse productie- en productinnovaties ontwikkeld. Ik heb zo veel ervaring opgedaan op het gebied van kunststofverwerking en de toepassingen van lichtdoorlatende kunststofplaten voor daken en wanden voor de bouwsector.”

2. Hoe ben je aan de kennis gekomen die je nodig had voor deze uitvinding?
Aad de Klerk: “Natuurlijk heb ik veel geleerd toen ik aan de slag ging in mijn vaders bedrijf. Voordat ik daar ging werken, heb ik technische natuurkunde gestudeerd aan de technische universiteit in Delft. Ik kan daarom alle (bouw)fysische processen en eigenschappen die van belang zijn bij de daglichttoetreding in geïsoleerde gebouwen theoretisch begrijpen, doorgronden en analyseren. Ook andere zaken die voor onze afnemers van belang zijn, kan ik beoordelen. Denk hierbij aan mogelijke uitvoeringen van daglichttoetredingen.”

3. Waarom heb je octrooi aangevraagd op het Atlas Windowpanel?
Volkskrant 9 juni 1994 Oud stagiar wint geschil met TNO over baten octrooi voorpagina 100Volkskrant 9 juni 1994 Oud stagiar wint geschil met TNO over baten octrooi artikel 100Aad de Klerk: “Het Windowpanel lost alle problemen op die je bij concurrerende producten ziet. Bovendien is het veelzijdig toe te passen op alle bestaande sandwichpanelen. Er zijn diverse grote multinationals die ook sandwichpanelen leveren, en deze bedrijven kunnen gemakkelijk het systeem kopiëren. Daarom hebben we de kostbare Europese octrooiprocedure doorlopen om ons daartegen te beschermen. Tijdens mijn studie volgde ik het vak octrooirecht en daarnaast deed ik praktijkervaring op met de octrooiwetgeving tijdens mijn octrooistrijd met TNO. Als net afgestudeerde ingenieur won ik in 1994 die strijd van het gerenommeerde instituut TNO. Een net afgestudeerde student die de strijd won van TNO was zo nieuwswaardig dat ik met de zaak onder andere de voorpagina haalde van de Volkskrant van 9 juni 1994.”

4. Hoe verliep de ontwikkeling van het Windowpanel?
Aad de Klerk: “Eind jaren negentig van de vorige eeuw was er meer aandacht voor isolatie in de utiliteits- en agrarische bouw en nam het gebruik van sandwichpanelen aanzienlijk toe. Wij als directie van Atlas Acomfa beseften dat we actiever moesten inspelen op de behoefte van daglichtvoorziening in geïsoleerde gebouwen. We zagen vele daglichtoplossingen voor sandwichpanelen voorbijkomen, maar geen van alle waren van een dusdanige kwaliteit dat we deze wilden opnemen in ons productportfolio. In 2013 kwam ik op het idee van het Windowpanel en maakte ik mijn eerste prototypes. In oktober 2013 gaf ik opdracht tot een onderzoek in de octrooiliteratuur om te zien of zo'n simpel idee al niet eerder bedacht was. Dit bleek niet het geval en op 12 februari 2014 diende ik een Nederlandse octrooiaanvraag in. In dat jaar bouwden we een testopstelling om tijdens de de winterperiode de condensvorming, een groot probleem bij daglichtcassettes, te kunnen bestuderen en te verbeteren waar nodig. In 2016 leverden we ons eerste pilotproject bij Welvreugd in Maasland, gevolgd door een tweede levering in 2017. Aan de hand van deze pilotprojecten zijn alle kinderziektes eruit gehaald.”

MLA AdK 2005. Welk octrooi heeft het Windowpanel en hoe bescherm je dat in de praktijk?
Aad de Klerk: “In 2015 kwamen we erachter dat we een fundamentele wijziging moesten aanbrengen met betrekking tot de ventilatie. Dit werd echter niet beschreven in het Nederlands octrooi, zodat we 29 juli 2015 een nieuwe, dit keer een Europese, octrooiaanvraag indienden. Op 21 maart 2018 is aan Atlas Acomfa definitief het Europese octrooi verleend. Controle blijft natuurlijk moeilijk, maar we houden onze ogen en oren altijd goed open. Sinds kort kan ik zelfs van ‘grote hoogte’ toezicht houden. In augustus 2017 haalde ik namelijk mijn vliegbrevet voor een Micro Light Aircraft en vlieg ik regelmatig over Nederland en andere delen van West-Europa. Ik kan het natuurlijk niet laten om tijdens het vliegen te kijken naar waar ik het Windowpanel tegenkom, want ik herken mijn eigen uitvinding als geen ander!”

Contact

Delfweg 40
2211 VM Noordwijkerhout

Tel: (0252) 41 90 33

E-mail:

Kvk: 28070057
Btw nr.: 8047.26.899.B01

 

Inschrijven nieuwsbrief

Naam
Geef een waarde voor Naam.
E-mail
is geen geldig e-mail address.
Captcha Captcha