Door middel van achtergrond informatie zullen wij op deze pagina meer informatie geven over onze activiteiten. Uw reacties zijn uiteraard altijd welkom.

Een boothuis is een overdekte lig- of opslagplaats voor een boot. Wilt u een boothuis plaatsen, wijzigen of verwijderen? Dat heeft u ten alle tijden een omgevingsvergunning aan te vragen bij uw gemeente.

De gemeentes willen voorkomen dat buiten de bebouwde kom steigers/ boothuizen voor privé gebruik worden gebouwd.

Binnen de bebouwde kom wil de gemeente niet dat er te hoge steigers, of steigers met een overkapping (boothuizen) worden gebouwd.

 


Controle check

Controleer vooraf of u een vergunning nodig heeft. Dit doet u via de website van het Omgevingsloket. Kies tijdens het invullen van de checklist voor de activiteit "overig bouwwerk bouwen". Tijdens de vergunningcheck wordt gevraagd of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan dat geldt voor uw adres. Dit kunt u nakijken op de website Ruimtelijke Plannen.

Waterschappen kunnen ook voorwaarden scheppen voor het wel of niet plaatsen van een boothuis. Zie hieronder de verschillende waterschappen in Nederland. Voor meer informatie adviseren wij navraag te doen bij het waterschap in uw regio.

 Waterschappen Nederland

  1. Aa en Maas
  2. Amstel, Gooi en Vecht
  3. Brabantse Delta
  4. Delfland
  5. De Dommel
  6. Drents Overijsselse Delta
  7. Fryslân
  8. Hollands Noorderkwartier
  9. Hollandse Delta
10. Hunze en Aa's
11. Limburg
12. Noorderzijlvest
13. Rijn en IJssel
14. Rijnland
15. Rivierenland
16. Scheidestromen
17. Schieland & Krimpenerwaard
18. De Stichtse Rijnlanden
19. Vallei en Veluwe
20. Vechtstromen
21. Zuiderzeeland

 

Inschrijven nieuwsbrief

Naam
Geef een waarde voor Naam.
E-mail
is geen geldig e-mail address.
Captcha Captcha