Door middel van achtergrond informatie zullen wij op deze pagina meer informatie geven over onze activiteiten. Uw reacties zijn uiteraard altijd welkom.

Waarom kan er condens ontstaan in Meerwandige Polycarbonaat platen en wat is hier aan te doen?

Alle kunststoffen (met uitzondering van PET) zijn waterdicht, maar niet dampdicht. Dit betekent dat er altijd condens kan ontstaan in de kanalen van meerwandige kunststofplaten (zowel bij vlakke als geprofileerde platen). Condens kan naar de onderzijde afgevoerd worden. Hoe groter de dakhelling, hoe gemakkelijker dit gaat. Condens kan ook van binnen naar buiten door de plaatwand verdampen.De mate waarin condens in de plaat kan optreden hangt af van verschillende factoren. Met name:

  • de isolatiewaarde van de plaat
  • het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur (indien van toepassing)
  • de vochtigheidsgraad van de omgevingslucht (bij nieuwbouw is er veelal sprake van een hoge luchtvochtigheid door bv. het drogen van beton elementen)
  • het buitenklimaat (hierbij speelt de oriëntatie van de gemonteerde platen een belangrijke rol. Bij platen die naar het zuiden georiënteerd zijn zal er duidelijk minder condens in de platen zichtbaar zijn. De plaat wordt warmer waardoor het condenswater snel weer uit de plaat verdampt. Bij platen die noordelijk georiënteerd zijn op bij platen waar weinig zon op schijnt bijvoorbeeld onder bomen, kan in meer of mindere mate regelmatig condens in de platen zichtbaar zijn.)


Condens in kunststof kanaalplaten is op zich technisch gezien geen probleem. Estetisch kan het als vervelend ervaren worden. Spijtig genoeg kan dit fenomeen niet vermeden worden. Het is een eigenschap van het materiaal.

Inschrijven nieuwsbrief

Naam
Geef een waarde voor Naam.
E-mail
is geen geldig e-mail address.
Captcha Captcha